Zde najdete veškeré potřebné informace k letošnímu ročníku soutěže Dobříšská šelma.

Termín a místo konání:

Sobota 13. srpna, sportovní hala Dobříš, Školní 36. Parkování v místě, zdarma.

 

Online přihlašování modelů: https://dobris.ipmscz.eu/

 

Kategorie:

Dospělí

01 Letadla vrtulová – 1/39 a větší

02 Letadla vrtulová – {1/40–1/60}

03 Letadla vrtulová – {1/61–1/90}

04 Letadla vrtulová – 1/91 a menší

05 Letadla proudová – 1/39 a větší

06 Letadla proudová – {1/40–1/60}

07 Letadla proudová – {1/61–1/90}

08 Letadla proudová – 1/91 a menší

09 Letadla civilní – všechna měřítka

10 Vrtulníky – všechna měřítka

11 Vojenská technika pásová – 1/39 a větší

12 Vojenská technika pásová – {1/40–1/60}

13 Vojenská technika pásová – 1/61 a menší

14 Vojenská technika kolová – 1/39 a větší

15 Vojenská technika kolová – {1/40–1/60}

16 Vojenská technika kolová – 1/61 a menší

17 Automobily civilní – 1/24 a větší

18 Automobily civilní – 1/25 a menší

19 Motocykly civilní a soutěžní – všechna měřítka

20 Lodě a Ponorky – 1/350 a větší

21 Lodě a Ponorky – 1/351 a menší

22 Figury a busty – všechna měřítka

23 Warhammer – všechna měřítka

24 Ostatní sci-fi a fantasy – všechna měřítka

25 Papírové modely – všechna měřítka

26 Diorámy s leteckou technikou – všechna měřítka

27 Diorámy s pozemní technikou – všechna měřítka

28 Diorámy ostatní a vigněty – všechna měřítka

29 Jinam nezařaditelné – všechna měřítka

 

Junioři

J1  Letadla a Vrtulníky – 1/61 a menší

J2  Letadla a Vrtulníky – 1/60 a větší

J3  Vojenská technika – 1/61 a menší

J4  Vojenská technika – 1/60 a větší

J5  Civilní technika – všechna měřítka

J6  Lodě a Ponorky – všechna měřítka

J7  Diorámy – všechna měřítka

J8  Papírové modely – všechna měřítka

J9  Jinam nezařaditelné – všechna měřítka

 

Harmonogram:

Přejímka modelů: Sobota 13. srpna od 8:00 do 10:00

Otevřeno pro veřejnost: 10:00 – 16:00

Vyhlášení výsledků: cca 15:30

Doprovodný program – výstava auto a moto veteránů cca od 10:00 do 12:00.

 

Startovné:

Dospělí 50 Kč (bez ohledu na počet přihlášených modelů), junioři zdarma

Každý vystavující modelář obdrží poukaz na občerstvení zdarma.

 

Vstupné pro veřejnost:

Dobrovolné

 

Systém hodnocení:

Oceněné modely z jednotlivých kategorií vybírá porota. Počet oceněných modelů v každé kategorii se může lišit. Pokud budou v některé kategorii přihlášeny méně než tři modely od různých modelářů, nebude tato kategorie hodnocena, případně bude sloučena s jinou vhodnou kategorií. V krajních případech si pořadatel vyhrazuje možnost některé kategorie ponechat bez udělení ocenění.

 

Proxy:

Proxy (zastoupení) nepodporujeme. Věcné ceny budou předány jen těm oceněným modelářům, kteří budou na slavnostním vyhlášení fyzicky přítomni. Pravidlo se vztahuje i na juniorské kategorie. Modeláři v juniorských kategoriích tedy musejí být přihlášeni pod svým jménem, nikoliv pod jménem dospělého zástupce; podmínkou k předání ocenění je i u juniorských kategorií osobní přítomnost na slavnostním vyhlášení.

 

Kontakt:

modelari.dobris@gmail.com

https://www.facebook.com/dobrismodel/

www.dobrismodel.cz

tel. 728 074 851