Zde najdete veškeré potřebné informace k letošnímu ročníku soutěže Dobříšská šelma.

Termín a místo konání: Sobota 24. srpna, sportovní hala Dobříš, Školní 36. Parkování v místě.

Online přihlašování modelů (spuštěno bude 24. července 2024): https://contests.ipmscz.eu/

 

Kategorie:

Dospělí

01 Letadla – {1/39 a větší}

02 Vrtulová letadla – jednomotorová – {1/40–1/60}

03 Vrtulová letadla – vícemotorová – {1/40–1/60}

04 Proudová letadla – {1/40–1/60}

05 Vrtulová letadla – jednomotorová – {1/61–1/90}

06 Vrtulová letadla – vícemotorová – {1/61–1/90}

07 Proudová letadla – {1/61–1/90}

08 Letadla – {1/91 a menší}

09 Civilní dopravní letadla – {všechna měřítka}

10 Civilní letadla – ostatní – {všechna měřítka}

11 Vrtulníky a vírníky – {všechna měřítka}

12 Pásová vojenská technika – {1/39 a větší}

13 Kolová a polopásová vojenská technika – {1/39 a větší}

14 Pásová vojenská technika – {1/40–1/60}

15 Kolová a polopásová vojenská technika – {1/40–1/60}

16 Pásová vojenská technika – {1/61 a menší}

17 Kolová a polopásová vojenská technika – {1/61 a menší}

18 Tažené dělostřelectvo – {všechna měřítka}

19 Závodní automobily – {1/20 a větší}

20 Závodní automobily – {1/21 a menší}

21 Civilní automobily – {1/20 a větší}

22 Civilní automobily – {1/21 a menší}

23 Stavební stroje, kamiony, autobusy… – {všechna měřítka}

24 Motocykly – {všechna měřítka}

25 Lodě – {1/350 a větší}

26 Lodě – {1/351 a menší}

27 Ponorky – {1/350 a větší}

28 Ponorky – {1/351 a menší}

29 Figurky – {všechna měřítka}

30 Busty – {všechna měřítka}

31 Wargaming – {všechna měřítka}

32 Sci–fi, fantasy a vesmír – {všechna měřítka}

33 Co kdyby (What If) – {všechna měřítka}

34 Papírové modely – {všechna měřítka}

35 Diorámy s leteckou technikou – {všechna měřítka}

36 Diorámy s pozemní vojenskou technikou – {všechna měřítka}

37 Vigněty a ostatní diorámy – {všechna měřítka}

38 Jinam nezařaditelné – {všechna měřítka}

 

Mladší žáci (do 12 let včetně)

Z1 Letadla a vrtulníky – {1/61 a menší}

Z2 Letadla a vrtulníky – {1/60 a větší}

Z3 Vojenská technika – {1/61 a menší}

Z4 Vojenská technika – {1/60 a větší}

Z5 Civilní technika – {všechna měřítka}

Z6 Plavidla – {všechna měřítka}

Z7 Diorámy – {všechna měřítka}

Z8 Papírové modely – {všechna měřítka}

Z9 Jinam nezařaditelné – {všechna měřítka}

 

Starší žáci (13 – 18 let)

K1 Letadla a vrtulníky – {1/61 a menší}

K2 Letadla a vrtulníky – {1/60 a větší}

K3 Vojenská technika – {1/61 a menší}

K4 Vojenská technika – {1/60 a větší}

K5 Civilní technika – {všechna měřítka}

K6 Plavidla – {všechna měřítka}

K7 Diorámy – {všechna měřítka}

K8 Papírové modely – {všechna měřítka}

K9 Jinam nezařaditelné – {všechna měřítka}

 

Speciální kategorie bez rozdílu věku

S1 Den D – letouny s invazními pruhy – {všechna měřítka}

S2 Sherman – nejlepší model tanku M4 Sherman {všechna měřítka}

S3 Pováleční proudoví Britové – nejlepší model britského proudového letounu v britském zbarvení od roku 1945 {všechna měřítka}

 

Harmonogram + info:

Přejímka modelů: Sobota 24. srpna od 8:00 do 10:00

Otevřeno pro veřejnost: 10:00 – 15:00

Vyhlášení výsledků: 15:00

Doprovodný program – výstava auto a moto veteránů cca od 10:00 do 12:00.

Startovné: Dospělí 100 Kč (bez ohledu na počet přihlášených modelů), děti a junioři zdarma

Vstupné pro veřejnost: Dobrovolné

Systém hodnocení: Z jednotlivých kategorií vybírá porota oceněné modely bez uvedení pořadí. Počet oceněných modelů v každé kategorii se může lišit. Pokud budou v některé kategorii přihlášeny méně než tři modely od různých modelářů, nemusí být tato kategorie hodnocena, případně může být sloučena s jinou vhodnou kategorií. V krajních případech si pořadatel vyhrazuje možnost některé kategorie ponechat bez udělení ocenění. Pořadatel nenese zodpovědnost za vystavené modely.

Proxy: Proxy (zastoupení) nepodporujeme. Věcné ceny budou předány jen těm oceněným modelářům, kteří budou na slavnostním vyhlášení fyzicky přítomni. Pravidlo se vztahuje na všechny věkové kategorie. Modeláři v kategoriích Mladší žáci a Starší žáci tedy musejí být přihlášeni pod svým jménem, nikoliv pod jménem dospělého zástupce; podmínkou k předání ocenění je i u těchto kategorií osobní přítomnost na slavnostním vyhlášení.

Kontakt: modelari.dobris@gmail.com * https://www.facebook.com/dobrismodel/ * www.dobrismodel.cz * tel. 728 074 851