Veškeré potřebné informace k letošnímu ročníku soutěže Dobříšská šelma.

Termín a místo konání:
Sobota 21. srpna, sportovní hala Dobříš, Školní 36. Parkování v místě, zdarma.

Online přihlašování modelů (spuštěno bude 20. července 2021)
https://dobris.ipmscz.eu/

Kategorie:
Dospělí
01 Letadla vrtulová – 1/39 a větší
02 Letadla vrtulová – {1/40–1/60}
03 Letadla vrtulová – {1/61–1/90}
04 Letadla vrtulová – 1/91 a menší
05 Letadla proudová – 1/39 a větší
06 Letadla proudová – {1/40–1/60}
07 Letadla proudová – {1/61–1/90}
08 Letadla proudová – 1/91 a menší
09 Letadla civilní – všechna měřítka
10 Vrtulníky – všechna měřítka
11 Vojenská technika pásová – 1/39 a větší
12 Vojenská technika pásová – {1/40–1/60}
13 Vojenská technika pásová – 1/61 a menší
14 Vojenská technika kolová – 1/39 a větší
15 Vojenská technika kolová – {1/40–1/60}
16 Vojenská technika kolová – 1/61 a menší
17 Automobily civilní – 1/24 a větší
18 Automobily civilní – 1/25 a menší
19 Motocykly civilní a soutěžní – všechna měřítka
20 Lodě a Ponorky – 1/350 a větší
21 Lodě a Ponorky – 1/351 a menší
22 Figury – všechna měřítka
23 Busty – všechna měřítka
24 Sci-fi a Fantasy – všechna měřítka
25 Papírové modely – všechna měřítka
26 Diorámy s leteckou technikou – všechna měřítka
27 Diorámy s pozemní technikou – všechna měřítka
28 Diorámy ostatní a vigněty – všechna měřítka
29 Jinam nezařaditelné – všechna měřítka

Junioři
J1 Letadla a Vrtulníky – 1/61 a menší
J2 Letadla a Vrtulníky – 1/60 a větší
J3 Vojenská technika – 1/61 a menší
J4 Vojenská technika – 1/60 a větší
J5 Civilní technika – všechna měřítka
J6 Lodě a Ponorky – všechna měřítka
J7 Diorámy – všechna měřítka
J8 Papírové modely – všechna měřítka
J9 Jinam nezařaditelné – všechna měřítka

Harmonogram:
Přejímka modelů: Sobota 21. srpna od 8:00 do 10:00
Otevřeno pro veřejnost: 10:00 – 16:00
Vyhlášení výsledků: cca 15:30
Doprovodný program – výstava auto a moto veteránů cca od 10:00 do 12:00.

Startovné:
1 model – 50 Kč; 2 modely – 80 Kč, 3 a více modelů – 100 Kč
Každý vystavující modelář obdrží poukaz na občerstvení zdarma.

Vstupné pro veřejnost: Dobrovolné

Systém hodnocení:
Oceněné modely z jednotlivých kategorií vybírá porota. Počet oceněných modelů v každé kategorii se může lišit. Pokud budou v některé kategorii přihlášeny méně než tři modely od různých modelářů, nebude tato kategorie hodnocena, případně bude sloučena s jinou vhodnou kategorií. V krajních případech si pořadatel vyhrazuje možnost některé kategorie ponechat bez udělení ocenění.

Další ocenění:
Ondřej Vítovec: Hige Cup – cena za nejlepší japonské letadlo
Klub veselých lepičů: Ocenění pro dva modeláře z juniorských kategorií
Dopraváky.cz: cena za nejlepší civilní letadlo (kategorie 09)
KPM Mariánské Lázně: Ocenění pro modeláře z juniorských kategorií
Jakub Vilingr: Ocenění za Modelplac.cz
SIG Norra Lander: Cena za vybraný model v markingu severských států (Norsko, Švédsko, Dánsko, Island, Finsko)

Proxy:
Proxy (zastoupení) nepodporujeme. Věcné ceny budou předány jen těm oceněným modelářům, kteří budou na slavnostním vyhlášení fyzicky přítomni. Pravidlo se vztahuje i na juniorské kategorie. Modeláři v juniorských kategoriích tedy musejí být přihlášeni pod svým jménem, nikoliv pod jménem dospělého zástupce; podmínkou k předání ocenění je i u juniorských kategorií osobní přítomnost na slavnostním vyhlášení.

Kontakt:
modelari.dobris@gmail.com
https://www.facebook.com/dobrismodel/
tel. 728 074 851