Zveme děti od 10 let i dospělé modeláře – přidejte se k nám!


Plastikové modelářství je jedna z disciplín, v nichž Češi patří ke světové špičce. Co vlastně lidi všeho věku k tvorbě plastikových modelů tak přitahuje? Předně – jde o aktivitu, která je tvůrčí, rozvíjí trpělivost a zručnost a zároveň pomáhá posilovat lásku k technice a k historii. A na rozdíl od jiných specializovaných koníčků je modelářství hobby, kterému se může na uspokojivě vysoké úrovni při troše cviku věnovat skoro každý.

Náš spolek Modeláři Dobříš z. s. zahájí v lednu 2019 činnost tzv. Modelářské dílny. Půjde o zájmový kroužek, určený primárně dětem od 10 let věku – a to jak stávajícím modelářům, tak i úplným začátečníkům. Navštěvovat dílnu však mohou i plnoletí, kteří se chtějí dozvědět něco nového nebo se zdokonalit.

Jednou týdně se budeme scházet v prostorách dobříšského Kulturního domu a účastníci dílny se budou pod vedením zkušených instruktorů učit jednotlivé techniky stavby plastikového modelu – nejen letadel, ale také tanků, automobilů či lodí. Účastníky vybavíme modely i náčiním potřebným k jejich dokončení. Počítáme i se společnými výjezdy na modelářské soutěže (spolupracujeme např. s modeláři ze Zdic, Kladna či Jindřichova Hradce), eventuálně i na další akce s modelářskou či technicko-historickou tematikou.

Chcete se o Modelářské dílně dozvědět víc nebo své dítě rovnou přihlásit? Navštivte nás na www.facebook.com/dobrismodel/, napište nám na modelari.dobris@gmail.com nebo volejte na 728 074 851.

Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer, Modeláři Dobříš z. s.