Dne 8.května 2010 se v prostorách Kulturního domu v Dobříši uskutečnilo 3. setkání modelářů “Dobříšská želva”. Takřka 30 vystavujících modelářů představilo více než dvě stovky zajímavých modelů všech kategorií, tvarů, měřítek i historických období. Nejčastěji byly prezentovány díla plastikových modelů, ale o své místo se důrazně praly také papírové výtvory. Zájem diváků byl opět příznivý – přes 300 návštěvníků se příjemně bavilo celý den až do pozdních odpoledních hodin.

K úspěchu 3. setkání modelářů a jako vítané zpestření celé akce se zasloužili také členové Veterán Klubu Dobříš, kteří přijeli v historických vozidlech a vystavili je na odiv návštěvníkům před Kulturním domem. Zhruba 25 nablýskaných motocyklů různých kubatur a automobilů pak lidé obdivovali a také hojně fotografovali celé dopoledne. Za podporu Setkání modelářů patří Veterán Klubu Dobříš velký dík.

Nedílnou součástí Setkání je také soutěž o „Dobříšskou želvu“, rozdělená do třech kategorií, ve kterých záměrně dostávají velký prostor mladí a začínající modeláři. Obecně lze říci, že tento ročník byl opět kvalitativně na vyšší úrovni oproti minulým výstavám, zejména pak v juniorské a dorostenecké kategorii, což nás velmi těší a dokumentuje to fakt vzrůstajícího zájmu o modelářské hobby mezi mládeží.

V juniorské kategorii do 12 let panovala tvrdá konkurence. Vítězem kategorie se stal Filip Galandák z Dobříše se svým zajímavě ztvárněným diorámatem pouštního letiště v měřítku 1/72. Na dalších stupních se umístili Matěj Wyroba z Dobříše s modelem stíhačky Bf-109E v měřítku 1/32 a Michal Jindrák z Dobříše s pěkně postaveným modelem Avia BH-11 v měřítku 1/48.

V kategorii dorostenecké od 12 let do 18 let byl počet modelů prakticky totožný s kategorií juniorskou, a také zde nebyla o krásné a precizně zpracované modely nouze. Zcela zaslouženě se vítězem v této kategorii, a trochu nečekaně také absolutním vítězem napříč soutěžemi, stal Martin Jochman z Malé Hraštice, který představil kvalitně zpracovanou diorámu tanku Scherman v měřítku 1/35. Na druhém místě se umístil Jakub Barták taktéž z Malé Hraštice s kolekcí bojové techniky v měřítku 1/35 a třetí skončil Václav Mexbauer z Votic s miniaturní diorámou odpočívajícího vojáka v měřítku 1/35.

Seniorská kategorie svou důležitostí oprávněně zaostává před mládežnickými kategoriemi, nicméně i pro tentokrát se na výstavní ploše našly krásné a perfektně zpracované modely všeho druhu. Jako první se umístil Pavel Kondula z KPM Nymburk s precizním diorámatem techniky 2. sv. války v měřítku 1/35, na druhém místě skončil Josef Kašpar z Votic s novostavbou papírového hradu Zvíkov a třetí místo obsadil Bohumil Hřebík z Dobříše s diorámou “bouračky” stíhačky P-51.

Organizátoři se pro tento ročník rozhodli také udělit zvláštní cenu za nejlepší papírový model, kterých se opětovně zúčastnilo hojné množství. Tuto cenu si odnesl Marek Kykal z Voznice za perfektně zpracovanou kolekci českých hradů a zámků.

Závěrem je nutné poděkovat také všem sponzorům a partnerům 2. setkáním modelářů “Dobříšská želva”, kterými byly společnosti Doosan Bobcat Manufacturing CR s.r.o., Cukrářství a pekařství Jarolímek s.r.o., RETRO Restaurant Dobříš a pivovaru Bohemia Regent Třeboň. Zvláštní dík patří Městu Dobříš, které Setkání podpořilo příspěvkem z Fondu sportu, kultury a volného času.