Zdravím přátelé,

musím trochu souhlasit níže s Karlem Cvrkem především v tom, že poslední dobou naše společná komunikace trochu vázne, důkazem čehož budiž i poslední naplánované setkání v listopadu, které bohužel mělo naprosto tragickou účast (já, Petr K. a Martin H.).

K některým informace o konání setkání vůbec nedorazila, což je i má chyba a pokusím se to pro příště vylepšit. Někteří se omluvili z rodinných důvodů, což je pochopitelné, někteří ne a zdá se že zájem upadá, nic to ovšem nemění na faktu, že pokud chceme v naší činnosti pokračovat (ve výstavě i jako spolek), jsem proto, abychom  vydiskotovali vhodná pravidla a jak se říká „štábní kulturu“. Upřímně, je vidět, že pokud naše „spolkaření“ neposuneme trochu dále, zajde na úbytě bezodpovědnosti a chutě něco pro naše hobby na Dobříši předvést.

Karel ve své zprávě níže navrhuje řadu zajímavých možností, jak naší činnost zpropagovat, posunout, vylepšit. Myslím, že je to dobré téma do společné diskuze. Sám jsem již před časem navrhoval kodifikaci společných pravidel a založení regulérního „sdružení“, nebo „spolku“  s jasnou organizační strukturou a pravidly. Domnívám se, že je to právě toto, čím v rámci své image můžeme působit na případné ostatní zájemce o modelařinu, můžeme lákat další mladé i začínající modeláře, můžeme žádat z pevného statusu o financování naší činnosti a koneckonců se pak můžeme jednotně prezentovat na naší výroční výstavě, případně jinde na výstavách a soutěžích.

Navrhuji proto setkání buď 14. 12. (sobota), případně 21. 12. (sobota) v adventní atmosféře na tradičním místě v hostinci U Bílého lva v 18:00 hodin, kde pojďme vše naznačené skutečně spolu prohovořit. Diskuze a výměna opodstatněných názorů je důležitá, přijďte tedy skutečně všichni, co mají chuť a dychtí po progresu (stále pevně věřím, že je nás takových většina).

Napiště prosím, které datum je pro Vás nejvhodnější, zamluvím místo.

Díky a těším se

Tomáš

 

Zdá se mi však, že vázne komunikace, co však dobře znám  moc dobře je, že není dobré připravovat příští  Želvu až několik týdnů před termínem. Nemusíme, ale můžeme se o ní bavit už teď. Je co vylepšovat a na to dozrál čas již v tomto okamžiku. Pokud jsme spolkem, musíme dbát na spolková pravidla. A to platí i pro Ty, kteří spolková pravidla nesnáší. Myslím si, že se potřebujeme scházet co nejčastěji, seznamovat se s novinkami a sbírat zkušenosti. Jako stařík neváhám přebírat zkušenosti i od mladších, kterých si vážím. Můžeme ozdobit Želvu třeba o besedu s některým žijícím veteránem nebo s příslušníkem jeho rodiny a je mezi našimi aktivními letci dost takových, kteří nám  mají co říci..

Tento druh osvěty byl v minulosti hnacím motorem i pro modelářskou činnost. Pamatuji si na jednu besedu s plk. Vendlem a dalšími přříslušníky RAF. Ta beseda  byla zpestřena modelářskou výstavkou, která po besedě vyvrcholila neplánovanými rozhovory  letců s posluchači, a opačně, byla družná a bezprostřední. K modelařině vede přece vždycky nějaké povědomí o statečnosti a dovednosti našich letců, teprve potom přichází chápání ladných tvarů letadel a obdiv k ovládán těchto nádherných strojů. Tolik k mému vidění naší činnosti a spolupráce Závěrem se znovu omlouvám za neúčast na poslední schůzi, nevěděl jsem o termínu vůbec nic.

Karel Cvrk