Letošní Tankový den ve VTM Lešany se uskuteční 27.
srpna. Pro 9. ročník je ústředním tématem 2. světová válka a návštěvníci budou
mít jedinečnou příležitost vidět největší bojovou ukázku, kterou lešanská Aréna
zatím nezažila. Samozřejmostí je také další atraktivní doprovodný program po
celý Tankový den.