Během těch dvou dnů jsem postupně narážel na osamocené stroje, které mě zaujali a upotali mou pozornost. Dvakrát jsem narazil na DUKAW. Americký obojživelný stroj z 2. svět. války. Nejdříve hodně upravený a používaný jako výletní loď pro turisty. Nejdříve v ulicích Londýna a pak i na Temži. A pak stál jako statika v Cambrige v barvách bitského námořnictva. Další byl pancéřový automobil v areálu muzea královské gardy, loď a hasičský vůz ženoucí se k Bakinghemskému paláci.