Dobříšská želva byla pěkná modelářská akce a měla docela solidní tradici. Jenže nám připadalo, že se už po několik let neposouvá z místa, nevyvíjí – a tak jsme se rozhodli udělat rázný řez. Z Dobříšské želvy je Dobříšská šelma – a tím samozřejmě výčet změn nekončí.

Nápad na přejmenování se zrodil během našeho letošního zájezdu po anglických leteckých dnech a muzeích. Šelma zní dostatečně podobně jako Želva, aby nějaká návaznost zůstala zachována; ale zároveň má v sobě sílu a energii, což jsou vlastnosti, které doufejme dostane nová výstava do vínku také.

Mění se místo konání. Kapacita jinak výborného Kulturního domu nám přestala stačit, a tak se v roce 2019 přestěhujeme do mnohem větší Sportovní haly (Školní 36, Dobříš). Kromě větší a lépe osvětlené výstavní plochy je zde k dispozici i více parkovacích míst a benefitem nepochybně je i přítomnost restaurace přímo v objektu.

Oproti předchozím ročníkům, kdy jsme výstavu koncipovali jako dvoudenní, se vracíme k jednodennímu modelu – ověřili jsme si, že je organizačně jednodušší a z hlediska soutěžících a návštěvníků i komfortnější.

Změní se i počet vystavených modelů – respektive ze všech sil se o to snažíme. Jsme v kontaktu s modelářskými kluby i modeláři-samotáři z bližšího i vzdálenějšího okolí a jednáme o tom, aby jednotliví účastníci přivezli na Šelmu modelů co nejvíc.

Co se naopak nemění, je termín. Dobříšská Šelma se opět bude konat v květnu, konkrétně v sobotu 18. května 2019. Budeme se na vás všechny v dobříšské Sportovní hale těšit!